587/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 19 § lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), sådant detta lagrum lyder i lag av den 30 december 1993 (1537/93), ett nytt 7 mom. som följer:

19 §
Längden av perioden för den jämkade dagpenningen

I maximibeloppen och maximitiderna enligt 1 och 2 mom. inräknas dock inte en jämkad dagpenning som utbetalas för tiden mellan den 1 juli 1994 och den 31 december 1995.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Lagen gäller till utgången av 1995.

RP 106/94
ShUB 14/94

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.