544/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av 7 § räntelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 § 2 mom. räntelagen av den 20 augusti 1982 (633/82) som följer:

7 §
Dröjsmålsränta på skadeståndsgäld

Angående tidpunkten för försäkringsgivares betalningsskyldighet stadgas i 70 § lagen om försäkringsavtal (543/94).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

RP 114/93
EkUB 17/93

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.