542/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag

om ändring av 1 § lagen om konsumentklagonämnden Den märkta texten har rättat (1994), Originaltexten lydde: om ändring av 1 § konsumentklagonämnden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 mom. lagen den 20 januari 1978 om konsumentklagonämnden (42/78), sådant det lyder i lag av den 5 januari 1994 (20/94), som följer:

1 §

Konsumentklagonämnden har till uppgift att

1) ge rekommendationer om hur tvister mellan näringsidkare och konsumenter skall avgöras i enskilda ärenden som gäller avtal om konsumtionsnyttigheter eller annat i anslutning till anskaffning av konsumtionsnyttigheter och som av konsumenterna förs till nämnden för behandling, och

2) ge rekommendationer i enskilda tvister som gäller sådana borgens- och pantsättningsförbindelser som fysiska personer har ingått till förmån för en näringsidkare och som av dem som ingått förbindelsen förs till nämnden för behandling, dock inte i de fall då förbindelsen har samband med näringsverksamhet som bedrivs av den som ingått förbindelsen.Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

RP 13/94
EkUB 16/94

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.