487/1994

Given i Helsingfors den 15 juni 1994

Förordning om ändring av 8 § förordningen om folkhögskolor med statsandel

På föredragning av undervisningsministern

fogas till 8 § förordningen den 17 december 1993 om folkhögskolor med statsandel (1219/93) ett nytt 2 mom. som följer:

8 §
Beräkning och meddelande av antalet studerande

Vid beräkning av antalet studerande i grundskole- och gymnasieundervisning beaktas de studerande som slutför grundskolans och gymnasiets hela lärokurs.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994.

Helsingfors den 15 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.