483/1994

Given i Helsingfors den 10 juni 1994

Förordning om fridlysning av vissa djurarter

På föredragning av miljöministern stadgas med stöd av 14 § 1 mom. lagen om naturskydd av den 23 februari 1923 (71/23), sådant detta lagrum lyder i lag av den 28 juni 1993 (619/93):

1 §
Kräldjur och groddjur

Följande kräldjurs- och groddjursarter är fridlysta:

av kräldjuren

hasselsnoken (Coronella austriaca)

vanliga snoken (Natrix natrix)

ödlan (Lacerta vivipara)

ormslån (Anguis fragilis)

av groddjuren

paddan (Bufo bufo)

stora vattenödlan (Triturus cristatus)

grodan (Rana temporaria)

vattenödlan (Triturus vulgaris)

lövgrodan (Rana arvalis)

2 §
Blötdjur

Följande blötdjursarter är fridlysta:

flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera)

tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus)

3 §
Insekter

Följande insektarter är fridlysta:

av fjärilarna

gråkantade pärlemorfjärilen (sydl.) (Clossiana thore thore)

batonblåvingen (Pseudophilotes baton)

strandlövmätaren (Scopula corrivalaria)

apollofjärilen (Parnassius apollo)

stora guldvingen (Lycaena dispar)

smalsprötade bastardsvärmaren (Zygaena osterodensis)

smygstekellika glasvingen (Bembecia scopigera)

fetörtsblåvingen (Scolitantides orion)

dårgräsfjärilen (Lopinga achine)

Amathusias pärlemorfjäril (Clossiana titania)

krönta malmätaren (Chloroclystis v-ata)

svartfläckiga blåvingen (Maculinea arion)

blåeldminerarmotten (Cynaeda dentalis)

mnemosynefjärilen (Parnassius mnemosyne)

allmänna ängssmygaren (nordl.) (Hesperia comma catena)

ärenprisnätfjärilen (Eurodryas aurinia)

sälgglasvingen (Sesia bembeciformis)

såpörtmalen (Caryocolum petryi)

svartprickiga vassflyet (Photedes brevilinea)

blåfläckade lövmätaren (Scopula decorata)

kovetenätfjärilen (Melitaea diamina)

högnordiska blåvingen (Agriades glandon)

törelvecklaren (Lobesia euphorbiana)

gråvita fläckmalen (Ethmia terminella) av skalbaggarna

eremitbaggen (Osmoderma eremita)

smalbandade flatdykaren (Graphoderus bilineatus)

bredkantade dykaren (Dytiscus latissimus)

cinnoberbaggen (Cucujus cinnaberinus)

av sländorna

gröna mosaiksländan (Aeshna viridis)

sländarterna (Leucorrhinia caudalis)

(Leucorrhinia albifrons)

(Leucorrhinia pectoralis)

4 §
Fridlysningsbestämmelsen

Ägg, larver, puppor eller vuxna individer av de fridlysta arterna får inte dödas, skadas, omhändertas eller i onödan ofredas.

För undervisnings- eller forskningsändamål är det tillåtet att ta rom, larver och vuxna individer av groddjuren, med undantag av stora vattenödlan.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 26 maj 1989 om fridlysning av vissa djurarter (492/89).

Helsingfors den 10 juni 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.