478/1994

Given i Helsingfors den 10 juni 1994

Lag om ändring av 5 § lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 5 § lagen den 29 juli 1977 om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/77) sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 30 december 1982 (1110/82) ett nytt 3 mom. som följer:

5 §

Till en ansökan om inlösningstillstånd som gäller ett projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/94) skall fogas en konsekvensbeskrivning enligt nämnda lag. I den mån beskrivningen innehåller sådana uppgifter om miljökonsekvenserna som behövs för tillämpningen av denna lag skall det inte krävas en ny utredning om samma sak.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

I fråga om tillämpningen av denna lag gäller 27 § lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/94).

RP 319/93
MiUB 4/94

Helsingfors den 10 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.