472/1994

Given i Helsingfors den 10 juni 1994

Lag om ändring av kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89) en ny 33 a § som följer:

33 a §
Miljökonsekvensbedömning

För ett tillstånd som avses i 32 § och gäller ett projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/94) skall företes en miljökonsekvensbeskrivning. I den mån beskrivningen innehåller sådana uppgifter om miljökonsekvenserna som behövs för tillämpningen av denna lag skall det inte krävas en ny utredning om samma sak.

Av beslutet skall framgå på vilket sätt bedömningen enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning har beaktats.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

I fråga om tillämpningen av denna lag gäller 27 § lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/94).

RP 319/93
MiUB 4/94

Helsingfors den 10 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.