462/1994

Given i Helsingfors den 10 juni 1994

Förordning

om ändring av 35 § Den märkta texten har rättat (1994), Originaltexten lydde: 34 § förordningen om läroanstalter för konst och mediekultur

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras 35 § 1 mom. förordningen den 10 februari 1989 om läroanstalter för konst och mediekultur (147/89), sådant det lyder i förordning av den 8 mars 1991 (511/91), som följer: [ Den märkta texten har rättat (1994), Originaltexten lydde: ändras 34 § 1 mom. förordningen den 30 april 1987 om läroanstalter för konst och mediekultur (147/89) som följer: ]

35 § [ Den märkta texten har rättat (1994), Originaltexten lydde: 34 § ]

Särskilt behörighetsvillkor för en tjänst eller befattning som rektor och biträdande rektor är sådan behörighet som lektor vid en läroanstalt för konst och mediekultur som avses i 2 mom. 1 punkten. Dessutom krävs av rektor och biträdande rektor att han minst tre år har tjänstgjort som lärare i huvudsyssla vid en läroanstalt för konst och mediekultur. Av rektor krävs ytterligare att han har avlagt examen i yrkesutbildningsförvaltning.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 10 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.