461/1994

Given i Helsingfors den 10 juni 1994

Förordning om ändring av 34 § förordningen om läroanstalter för det sociala området

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras 34 § 1 mom. förordningen den 30 april 1987 om läroanstalter för det sociala området (499/87) som följer:

34 §

Särskilt behörighetsvillkor för en tjänst eller befattning som rektor och biträdande rektor är sådan behörighet som lektor vid en läroanstalt för det sociala området som avses i 2 mom. 1 punkten. Dessutom krävs av rektor och biträdande rektor att han minst tre år har tjänstgjort som lärare i huvudsyssla vid en läroanstalt för det sociala området. Av rektor krävs ytterligare att han har avlagt examen i yrkesutbildningsförvaltning.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 10 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.