457/1994

Given i Helsingfors den 10 juni 1994

Förordning om ändring av 22 och 35 §§ förordningen om läroanstalter för hemslöjd och konstindustri

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

upphävs 22 § förordningen den 30 april 1987 om läroanstalter för hemslöjd och konstindustri (495/87), sådan den lyder i förordning av den 15 juni 1990 (571/90) och delvis ändrad genom förordning av den 23 december 1992 (1523/92), samt

ändras 35 § 1 mom. som följer:

35 §

Särskilt behörighetsvillkor för en tjänst eller befattning som rektor och biträdande rektor är sådan behörighet som lektor vid en läroanstalt för hemslöjd och konstindustri som avses i 2 mom. 1 punkten. Dessutom krävs av rektor och biträdande rektor att han minst tre år har tjänstgjort som lärare i huvudsyssla vid en läroanstalt för hemslöjd och konstindustri. Av rektor krävs ytterligare att han har avlagt examen i yrkesutbildningsförvaltning.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 10 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.