453/1994

Given i Helsingfors den 10 juni 1994

Förordning om upphävande av 22 § förordningen om yrkesundervisningsanstalter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Härmed upphävs 22 § förordningen den 30 april 1987 om yrkesundervisningsanstalter (491/87), sådan den lyder i förordning av den 15 juni 1990 (566/90) och delvis ändrad genom förordning av den 25 januari 1991 (150/91) och genom förordning av den 23 december 1992 (1519/92).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994.

Helsingfors den 10 juni 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.