451/1994

Utfärdat i Helsingfors den 9 juni 1994

Trafikministeriets beslut om taxor för sjuktransport

Trafikministeriet har med stöd av 11 § 1 mom. lagen den 15 februari 1991 (343/91) om tillståndspliktig persontrafik på väg beslutat:

1 §

Detta beslut skall tillämpas vid tillståndspliktig persontrafik med ambulans.

Med detta beslut fastställs de högsta tillåtna taxorna för sjuktransporter.

2 §

För varje ny transport får en grundavgift på 228 mk uppbäras. Utöver detta kan för flere än en bårpatient uppbäras en grundavgift på 114 mark per person.

Om ambulansens stationeringsort är Helsingfors stad, är det tillåtet att för varje ny körning uppbära en tilläggsavgift på 32 mark.

Om transportsträckan överskrider 20 kilometer, får 6 mark uppbäras för varje påbörjad kilometer på den överskridande sträckan. Transportsträckan får högst beräknas från bilens stationeringsplats och tillbaka till densamma.

3 §

För eventuell ny sjuktransport under återfärden får avgifter enligt detta beslut uppbäras.

Kilometerersättning får dock uppbäras endast för den sträckans del, som räknas vara den tilläggssträcka som föranletts av en ny sjuktransport och överskrider 20 km.

4 §

För den andra ambulanschauffören som deltar i sjuktransporten får som ersättning uppbäras en avgift på 124 mark och för den tid som överskrider en timme får därtill uppbäras en avgift på 62 mark för varje påbörjade halvtimme.

5 §

När väntetiden överskrider en timme, får för varje påbörjad fjärdedels timme uppbäras 32 mark.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 13 juni 1994. Med detta beslut upphävs trafikministeriets beslut (954/91) av den 18 juni 1991 om taxor för sjuktransporter jämte beslutet (2168/01/92) om dess fortsättning.

Helsingfors den 9 juni 1994

Trafikminister
Ole Norrback

Regeringsråd som avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.