442/1994

Given i Helsingfors den 3 juni 1994

Förordning om ändring av förordningen om verkställigheten av lagen om utkomstskydd tor arbetslösa

På föredragning av social och hälsovårdsministern

ändras 5 § 2 momentet i förordningen den 2 november 1984 om verkställigheten om lagen om utkomstskydd för arbetslösa (742/84) som följer:

5 §

Staten skall till folkpensionsanstaltens sjukförsäkringsfond erlägga ett med det i 1 mom. nämnda lagstadgandet överensstämmande förskott så, att av det Ärliga förskottets belopp minst en sjättedel betalas i januari och därefter det återstående beloppet i månatliga, lika stora rater. För tryggande av finansieringen eller om det årliga förskottet förändras väsentligt kan förskottet periodiseras på ett sätt som avviker från vad som angetts ovan.Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1994.

Helsingfors den 3 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.