438/1994

Utfärdat i Helsingfors den 2 juni 1994

Statsrådets beslut om temporär nedsättning av tullen på råsocker

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet med stöd av 2 § 1 mom. lagen den 5 april 1974 om förhindrande av stegring i kostnadsnivån i vissa fall (284/74) beslutat:

1 §

För råsocker, hänförligt till position 17.01.B. i tulltariffen som ansluter sig till tulltarifflagen (660/87), tull är 0,31 mk per kilo.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 15 juni 1994 och gäller till den 30 september 1994, nämnda dagar medräknade. Det tillämpas på råsocker som utlämnas från tullkontroll under nämnda tid.

Helsingfors den 2 juni 1994

Finansminister
Iiro Viinanen

Äldre regeringssekreterare
Sirkka-Liisa Heino

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.