409/1994

Utfärdat i Helsingfors den 27 maj 1994

Inrikesministeriets beslut om ändring av inrikesministeriets beslut om polisens avgiftsbelagda prestationer

Inrikesministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat

upphäva i inrikesministeriets beslut om polisens avgiftsbelagda prestationer 5 § 2 mom., sådant det lyder i beslutet av den 5 maj 1994 (346/94) samt

ändra 5 § 1 mom. 8 punkten som följer:

5 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsligaprestationer enligt 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) för vilka polisen uppbär en avgift som baserar sig på prestationens självkostnadsvärde är


8) handräckning till myndigheter utanför polisförvaltningen, med undantag av utsökningsärenden, ärenden som gäller verkställighet av straff, handräckning till försvarsmakten samt handräckning enligt 31 § mentalvårdslagen;Detta beslut träder i kraft den 1 juni1994.

Helsingfors den 27 maj 1994

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Kirsti Vihermaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.