403/1994

Given i Helsingfors den 27 maj 1994

Förordning om ändring av förordningen om statens tjänstekollektivavtal

På föredragning av finansministern, med stöd av 5 § 4 mom. lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/70), sådant det lyder i lag av den 26 juni 1992 (588/92),

ändras 9 § 2 mom. 2 punkten, sådan den lyder i förordning av den 18 september 1992 (878/92), samt

fogas till 9 § 2 mom. en ny 2 punkt, varvid de nuvarande 2-6 punkterna blir nya 3-7 punkter, som följer:

9 §
Vissa behörighetsarrangemang

Med undantag av vad som stadgas i 5 § 2 mom. 2 punkten lagen om statens tjänstekollektivavtal fattas beslut om tjänstemännens avlöning då det gäller ämbetsverk eller inrättningar för vilkas verksamhetsutgifter anvisas anslag under ett omkostnadsmoment av


2) inrikesministeriet i fråga om den lokala polisen och de riksomfattande enheterna vid polisen, om ärendet gäller två eller flera län eller någon av de riksomfattande enheterna,

3) länsstyrelsen i fråga om de underställda registerbyråerna och den underställda lokala polisen samt polisinrättningen i Helsingfors i fråga om ärenden som gäller den, såvida inte ärendet med stöd av 2 punkten skall avgöras av inrikesministeriet,Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1994.

Helsingfors den 27 maj 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.