349/1994

Given i Helsingfors den 16 maj 1994

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till ikraftträdelsestadgandet i lagen den 30 december 1992 om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (1555/92) ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:


Lagen tillämpas på tjänsteinnehavare och arbetstagare vilka är födda efter 1939, har en anställning som börjat efter 1992 och som omfattas av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare. Lagen tillämpas inte på tjänsteinnehavare och arbetstagare vars anställning har varit i kraft innan lagen trädde i kraft och som fortsätter utan avbrott.Denna lag träder i kraft den 20 maj 1994.

Lagen tillämpas på pensionsfall som har inträffat den 1 januari 1993 eller därefter.

RP 36/94
ShUB 3/94

Helsingfors den 16 maj 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.