333/1994

Utfärdat i Helsingfors den 5 maj 1994

Statsrådets beslut om högsta ansvarsbelopp enligt atomansvarighetslagen

Statsrådet har på föredragning av handels- och industriministeriet med stöd av 18 § 1 mom. atomansvarighetslagen (484/72) den 8 juni 1972, sådant detta lagrum lyder i lagen den 15 september 1989 (820/89) beslutat:

1 §

Det i 18 § 1 mom. atomansvarighetslagen avsedda högsta ansvarsbeloppet för atomskador till följd av en och samma atomolycka, vilken inträffat under en transport av obestrålat anrikat uran, är högst 13 miljoner särskilda dragningsrätter som avses i atomansvarighetslagen, förutsatt att det uran, som skall transporteras, anrikats till högst 20 procent med avseende på istotopen U-235.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 11 maj 1994.

Helsingfors den 5 maj 1994

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Regeringsråd
Yrjö Sahrakorpi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.