331/1994

Given i Helsingfors den 6 maj 1994

Lag om ändring av 3 a § lagen om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 a § 1 mom. lagen den 15 februari 1974 om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt (157/74), sådant det lyder i lag av den 12 juni 1992 (506/92), som följer:

3 a §

Genom förordning kan exporten av varor eller av tjänster som behövs vid tillverkningen och användningen av sådana samt transport av dem via finskt territorium till tredje land (transitering) begränsas

1) för att tillgången till utländska varor och tjänster samt råvaror och halvfabrikat som är nödvändiga för den industriella verksamheten skall kunna garanteras, eller

2) då en vara eller tjänst har importerats till Finland med reexportbegränsningar eller reexportförbud.Denna lag träder i kraft den 15 maj 1994.

RP 324/93
EkUB 9/94

Helsingfors den 6 maj 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.