309/1994

Given i Helsingfors den 29 april 1994

Förordning om ändring av 4 § förordningen om en plan för utveckling av utbildningen inom undervisningsministeriets förvaltningsområde och av forskningen vid högskolorna

På föredragning av undervisningsministern

ändras 4 § 1 mom. förordningen den 25 januari 1991 om en plan för utveckling av utbildningen inom undervisningsministeriets förvaltningsområde och av forskningen vid högskolorna (165/91), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 4 februari 1994 (109/94), som följer:

4 §

Med stöd av planen godkänner undervisningsministeriet de kvantitativa målen för yrkesutbildningen, differentierade enligt det riksomfattande behovet av styrning, samt beslutar närmare om den grundläggande yrkesutbildningens struktur, det lärostoff som är gemensamt för alla studerande och den examensstruktur som avses i lagen om yrkesexamina (306/94).Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1994.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 29 april 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.