270/1994

Utfärdat i Helsingfors den 13 april 1994

Finansministeriets beslut om uppbördstider och uppbördsrater för fastighetsskatten för 1994

Finansministeriet har med stöd av 28 § fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/92) och 4 b § lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/78), av dessa lagrum det senare sådant det lyder i lag av den 26 juni 1987 (586/87), beslutat:

1 §

Den ordinarie fastighetsskatten för 1994 uppbärs i två rater. Den första raten skall erläggas senast den 22 september och den andra raten senast den 17 november 1994. Understiger skatten vid uppbörden 1 000 mk, skall den betalas på en gång vid uppbörden av den senare raten.

2 §

Annan än i 1 § avsedd fastighetsskatt uppbärs i en rat senast den första dagen i den månad som börjar två månader efter att beslut om debitering av skatt fattades.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1994.

Beslutet tillämpas på fastighetsskatt som uppbärs 1994.

Helsingfors den 13 april 1994

Finansminister
Iiro Viinanen

Äldre regeringssekreterare
Marja-Liisa Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.