230/1994

Given i Helsingfors den 25 mars 1994

Förordning om ikraftträdande av 1 § 2 mom. lagen om studiestöd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde stadgas:

1 §

1 § 2 mom. lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/94) träder i kraft den 1 maj 1994.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 25 mars 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.