219/1994

Given i Helsingfors den 18 mars 1994

Förordning om ändring av förordningen om övervakning av Finlands territorium och tryggande av dess territoriella integritet

På föredragning av försvarsministern fogas till förordningen den 1 december 1989 om övervakning av Finlands territorium och tryggande av dess territoriella integritet (1069/89) en ny 27 a § som följer:

27 a §
Förordnande till tillståndsmyndighet

Försvarsministeriet kan vid behov bestämma att huvudstaben skall behandla och avgöra de tillståndsärenden som avses i 8, 10, 12, 14 och 16 §§ och som i annat fall ankommer på försvarsministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1994.

Helsingfors den 18 mars 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.