188/1994

Given i Helsingfors den 4 mars 1994

Förordning om ikraftträdandet av protokollet om ikrafthållande av överenskommelsen rörande internationell textilhandel

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 1 och 3 § lagen den 15 februari 1974 om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt (157/74):

1 §

Det i Geneve den 9 december 1993 uppgjorda protokollet om ikrafthållande av överenskommelsen rörande internationell textilhandel, vilket från Finlands sida har undertecknats i Geneve den 3 februari 1994, och vilket Republikens President ratificerat den 4 mars 1994, träder i kraft den 4 mars 1994 såsom därom avtalats.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1994.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 24/94)

Helsingfors den 4 mars 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.