187/1994

Given i Helsingfors den 4 mars 1994

Lag om ändring av 8 § lagen om erkännande och verkställighet av utomlands givet beslut angående underhållsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 § lagen den 8 april 1983 om erkännande och verkställighet av utomlands givet beslut angående underhållsbidrag (370/83) som följer:

8 §

En myndighet eller något annat offentligrättsligt organ (myndighet) kan i stället för den underhållsberättigade ansöka om erkännande och verkställighet av beslutet, om myndigheten har rätt till det enligt lagen i den stat till vilken den hör samt skyldighet att till den underhålls-berättigade antingen i förskott eller efter indrivning betala de underhållsbidrag som skall drivas in.


Denna lag träder i kraft den 15 mars 1994.

RP 60/93
LaUB 28/93

Helsingfors den 4 mars 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.