168/1994

Utfärdat i Helsingfors den 25 februari 1994

Trafikministeriets beslut om skolning av bilskolföretagare och föreståndare som ansvarar för undervisningen vid bilskolor

Trafikministeriet har den 31 januari 1994 med stöd av 66 § 5 mom. vägtrafiklagen (103/94) beslutat:

1 §
Företagarkurs för bilskolföretagare

Detta beslut behandlar den i 39 § 1 mom. 3 punkten (167/94) körkortsförordningen nämnda företagarkursen för bilskolföretagare.

2 §
Läroinrättningar

Företagarkurserna för bilskolföretagare ordnas i läroinrättningar godkända av trafikministeriet. Delar av skolningen kan också ordnas i andra läroinrättningar som auktoriserats av den godkända läroinrättningen.

3 §
Ledningsgruppen

Utvecklingen av undervisningen och skolningsnivån övervakas av en ledningsgrupp som tillsatts av trafikministeriet, i vilken ingår representanter från trafikministeriet, fordonsförvaltningen, undervisningsstyrelsen, organisationer för bilskolbranschen och de läroinrättningar som meddelar undervisning.

4 §
Undervisningens innehåll

Undervisningen ges som flerformsundervisning i enlighet med den av undervisningsstyrelsen fastställda läroplanen. Läroplanen skall innehålla ekonomi, företagsledning samt pedagogisk förvaltning av bilskola samt perioder som behandlar ansvar för utveckling inom undervisningen. Skolningen avslutas med ett skriftligt prov.

5 §
Inträdesfordringar till skolningen

Den som godkänns till skolningen skall ha trafiklärartillstånd och skall under tio års perioden närmast före beviljandet av tillstånd ha varit heltidsanställd trafiklärare vid en bilskola eller vid förarundervisning av klass C som meddelas vid en yrkesläroanstalt i minst tre år.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1994.

Helsingfors den 25 februari 1994

Trafikminister
Ole Norrback

Byråchef
Jarmo Hirsto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.