155/1994

Given i Helsingfors den 25 februari 1994

Förordning om ändring av förordningen om justitieministeriet

På föredragning av justitieministern

upphävs i förordningen den 10 mars 1989 om justitieministeriet (237/89) 29 §, sådan den lyder i förordning av den 15 februari 1991 (307/91) samt

ändras 6 och 28 §§, av dessa 28 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 15 februari 1991, som följer:

6 §

Vid justitieförvaltningsavdelningen finns en förvaltningsbyrå, en domstolsbyrå, en verkställighetsbyrå, en rättsregistercentral samt en datateknikbyrå och andra verksamhetsenheter som fastställs i arbetsordningen.

28 §

Om beslutanderätten i fråga om register som förs av justitieförvaltningsavdelningen, användningen och utvecklandet av datasystem samt dataförvaltningen bestäms i arbetsordningen.

Utan föredragning avgörs ärenden som gäller verkställighetsuppgifter och som ankommer på justitieministeriet enligt förordningen om verkställighet av bötesstraff (321/69), ordningsbotsförordningen (606/83), förordningen om överlastavgift (240/82) samt förordningen angående verkställighet av lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål (620/64).


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1994.

Helsingfors den 25 februari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.