152/1994

Utfärdat i Helsingfors den 22 februari 1994

Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om sätten för och storleken av förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har fogat till 12 § beslutet av den 31 december 1992 om sätten för och storleken av förskottsinnehållning (1705/92), sådant det lyder i beslutet av den 28 december 1993 (1564/93), ett nytt 6 mom. och till 22 § ett nytt 2 mom. följande sätt:

12 §

På deltidstillägg som utbetalas med stöd av förordningen om ändring av sysselsättningsförordningen (51/94) verkställs förskottsinnehållningen på följande sätt:

Deltidstillägg mk/ månad Förskottsinnehållningsprocent
1,00-3 000,00 20
3 000,01-4 000,00 25
4 000,01- 30
22 §

Då den utredningsenhet som grundats av arbetsministeriets Kymmene arbetskraftsdistrikt fungerar som hushållsombud, verkställs förskottsinnehållningen avvikande från 1 mom. enligt följande tabell:

Lön mk/dag Förskottsinnehållningsprocent
20,00-132,00 30
132,01-165,00 35
165,01-231,00 40
231,01-330,00 45
330,01- 50

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1994. Beslutet tillämpas första gången vid förskottsinnehållningen som verkställs 1.3.1994 eller därefter.

Helsingfors den 22 februari 1994

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Marja Liisa Manner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.