128/1994

Given i Helsingfors den 18 februari 1994

Lag om ändring av Regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver,

fogas till Regeringsformen för Finland ett nytt IV a kap. som följer:

IV a. Ålands självstyrelse
52 a §

Landskapet Åland har självstyrelse enligt vad som stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1994.

RP 138/93
GrUB 17/93

Helsingfors den 18 februari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.