116/1994

Utfärdat i Helsingfors den 9 februari 1994

Finansministeriets beslut om det jubileumsmynt som präglas med anledning av EM i friidrott 1994

Finansministeriet har med stöd av 7 § 2 mom. myntlagen av den 16 april 1993 (358/93) beslutat:

1 §

Med anledning av europamästerskapen i friidrott 1994 präglas ett jubileumsmynt med valören hundra mark.

2 §

Jubileumsmyntet är av silverlegering med 925 promille av vikten silver och 75 promille koppar. Halterna får variera högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntets vikt är 24 gram och dess diameter 35 millimeter, från vilket högst fem procent av mynten får avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §

Jubileumsmyntet är cirkelformigt. Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna är placerade så att vardera sidan av myntet är på rätt led då myntet vänds som ett bokblad.

På myntet finns myntutformarens och direktörens för Rahapaja Oy släktnamnsinitialer P och M.

5 §

Jubileumsmyntets präglar framgår av följande beskrivning och bilderna nedan.

På myntets teckensida finns årtalet 1994 bokstäverna EM och två löpare samt i fonden en stiliserad del av olympiastadions löparbana.

På valörsidan finns valörtecknet 100 MK, texten SUOMI FINLAND och i fonden en bild som visar en del av olympiastadion i Helsingfors. Över bilden ligger en lövklädd kvist.

6 §

En del av de mynt som präglas kan vara specialpräglade, varvid botten är spegelblank och figurens yta matt.

7 §

De närmare detaljerna i jubileumsmyntets präglar framgår av de originalpräglar och-arbetsredskap som förvaras hos Rahapaja Oy.

8 §

Detta beslut träder i kraft den 15 februari 1994.

Helsingfors den 9 februari 1994

Finansminister
Iiro Viinanen

Budgetråd
Raine Vairimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.