Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

114/1994

Utfärdat i Helsingfors den 7 februari 1994

Inrikesministeriets beslut om förhöjning av parkeringsbot

Inrikesministeriet har med stöd av 7 § lagen den 3 april 1970 om parkeringsbot, sådant sagda lagrum lyder ändrat genom lag av den 20 april 1990 (353/90), beslutat, att parkeringsboten från den 15 februari 1994 utgör i Hangö stad 80 mark, i Hyvinge stad 120 mark samt i Tammerfors stad 180 mark.

Helsingfors den 7 februari 1994

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Regeringsråd
Arto Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.