113/1994

Given i Helsingfors den 10 februari 1994

Statsrådets kungörelse om resultatet av det andra valet vid valet av republikens president

Statsrådet har med stöd av 27 § 2 mom. lagen den 22 juli 1991 om val av republikens president (1076/91) utfärdat följande kungörelse:

Centralnämnden i Helsingfors stads valkrets har med stöd av 27 § 1 mom. lagen om val av republikens president (1076/91) den 10 februari 1994 fastställt det slutliga antalet röster som i hela landet har avgivits för vardera kandidaten och det totala antalet avgivna röster i det andra valet vid valet av republikens president den 6 februari 1994. Centralnämnden har underrättat statsrådet därom som följer:

Kandidatens nummer Kandidat Röstetal
2 Ahtisaari, Martti statssekreterare, Helsingfors 1 723 485
3 Rehn, Elisabeth försvarsminister, Kyrkslätt 1 476 294
Totalantalet avgivna röster var 3 199 779

Statsrådet har den 10 februari 1994 med stöd av lagen om val av republikens president konstaterat att av kandidaterna har statssekreterare Martti Ahtisaari vid det andra valet fått flest röster och på den grund blivit vald till republikens president för den ämbetsperiod av sex år som börjar den 1 mars 1994 och upphör den 1 mars 2000.

Helsingfors den 10 februari 1994

Justitieminister
Hannele Pokka

Regeringsråd
Jarmo Törneblom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.