109/1994

Given i Helsingfors den 4 februari 1994

Förordning om ändring av 4 § förordningen om en plan för utveckling av utbildningen inom undervisningsministeriets förvaltningsområde och av forskningen vid högskolorna

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras 4 § 1 och 2 mom. förordningen den 25 januari 1991 om en plan för utveckling av utbildningen inom undervisningsministeriets förvaltningsområde och av forskningen vid högskolorna (165/91) som följer:

4 §

Med stöd av planen godkänner undervisningsministeriet de kvantitativa målen för yrkesutbildningen, differentierade enligt det riksomfattande behovet av styrning, samt beslutar närmare om den grundläggande yrkesutbildningens struktur och det lärostoff som är gemensamt för alla studerande.

Med stöd av planen och det beslut av undervisningsministeriet som avses i 1 mom. godkänner länsstyrelsen antalet nybörjargrupper inom den yrkesutbildning som anordnas som ungdomsutbildning, för de statliga läroanstalternas del särskilt för varje läroanstalt samt för de kommunala och privata läroanstalternas del särskilt för varje huvudman.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994.

År 1994 godkänns dock inte längre kvantitativa mål för gymnasieutbildningen för läsåret 1994-1995.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 februari 1994

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.