98/1994

Utfärdat i Helsingfors den 24 januari 1994

Skattestyrelsens beslut om det minsta beloppet som skall betalas som förskottsåterbäring

Skattestyrelsen har med stöd av 149 § 4 mom. mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/93) bestämt:

1 §

Den i 149 § 2 och 3 mom. mervärdesskattelagen avsedda skatten som skall betalas till den skattskyldige på ansökan och som motsvarar det belopp som inte har avdragits, skall inte återbäras under räkenskapsperioden om det i ansökan avsedda beloppet som skall återbäras är mindre än 10 000 mark för en eller flera månader.

2 §

Ett mindre markbelopp än det som avses i 1 § kan den skattskyldige avdra enligt 149 § 1 mom.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1994.

Helsingfors den 24 januari 1994

Generaldirektör
Jukka Tammi

Tf. beskattningssekreterare
Soili Sinisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.