75/1994

Utfärdat i Helsingfors den 27 januari 1994

Statsrådets beslut om genomsnittliga belopp för de enhetspriser för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsandelen år 1994

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet med stöd av 10 § och 23 § 1 mom. lagen den 3 augusti 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) beslutat:

1 §
Grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter och specialyrkesläroanstalter

Vid bestämmande av de enhetspriser som avses i 12-14 §§ lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) är det per elev fastställda genomsnittliga beloppet

1) i grundskolor 18 724 mark,

2) i gymnasier 20 349 mark samt

3) i yrkesläroanstalter och specialyrkesläroanstalter 34 536 mark.

2 §
Särskilda yrkesläroanstalter

Vid bestämmande av de enhetspriser som avses i 16 a § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det fastställda genomsnittliga beloppet 295 mark per undervisningstimme och 127 mark per studievecka.

3 §
Skolskjuts och inkvartering

Vid bestämmande av de enhetspriser som avses i 18 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det per elev fastställda genomsnittliga beloppet

1) i grundskolor 3 658 mark för varje elev som skjutsas eller inkvarteras,

2) i gymnasier 2 121 mark för varje elev som skjutsas eller inkvarteras samt

3) i yrkesläroanstalter och specialyrkesläroanstalter 2 893 mark för varje elev som skjutsas och 4 872 mark för varje elev som inkvarteras.

4 §
Medborgarinstitut och musikläroanstalter

Vid bestämmande av de enhetspriser som avses i 15 och 16 §§ lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det per undervisningstimme fastställda genomsnittliga beloppet

1) i medborgarinstitut 298 mark samt

2) inom yrkesutbildning vid musikläroanstalter 274 mark och inom annan utbildning vid musikläroanstalter 224 mark.

5 §
Bibliotek

Vid bestämmande av de enhetspriser som avses i 23 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det per kommuninvånare fastställda genomsnittliga beloppet för bibliotek 204 mark.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 februari 1994. Beslutet tillämpas från och med ingången av 1994 när enhetspriserna för 1994 bestäms.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 23 september 1993 om genomsnittliga belopp för de enhetspriser för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsandelen år 1994 (833/93).

Helsingfors den 27 januari 1994

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Biträdande avdelningschef
Jukka Sarjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.