68/1994

Riksdagens beslut om ändring av 18 b § arbetsordningen för riksdagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 18 b § arbetsordningen för riksdagen av den 19 december 1927,

sådan den lyder ändrad genom riksdagens beslut av den 18 februari 1983, den 10 november 1987, den 29 mars 1989, den 22 oktober 1991 och den 25 februari 1992 (377/83, 1078/87, 298/89, 1281/91 och 167/92),

en ny 5 a punkt som följer:

18 b §

Specialutskott skall i allmänhet upptaga de till utskottet remitterade ärendena till behandling i följande ordning:


5 a) lagmotioner som undertecknats av minst 100 riksdagsmän;Denna ändring i arbetsordningen träder i kraft den 1 februari 1994.

TKF 2/93
GrUB 18/93

Helsingfors den 17 december 1993

På riksdagens vägnar


Ilkka Suominen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.