30/1994

Utfärdat i Helsingfors den 7 januari 1994

Finansministeriets beslut om förlängning av inlämningstiden för skattedeklarationerna

Finansministeriet har med stöd av 39 § 5 mom., som fogats till beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) genom lag av den 19 november 1993 (963/93), beslutat:

1 §

En skattskyldig som har sådan kapitalinkomst av skogsbruk enligt inkomstskattelagen (1535/92) som han förvärvat från en gårdsbruksenhet får lämna in sin skattedeklaration för skatteåret 1993 senast den 1 mars 1994.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 15 januari 1994.

Beslutet tillämpas på skattedeklarationer angående kapitalinkomst av skogsbruk som inlämnas för skatteåret 1993.

Helsingfors den 7 januari 1994

Finansminister
Iiro Viinanen

Regeringsråd
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.