22/1994

Given i Helsingfors den 5 januari 1994

Förordning om ändring av 1 § förordningen om uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder

På föredragning av justitieministern

ändras 1 § förordningen den 18 november 1983 om uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder (847/83) som följer:

1 §

I denna förordning stadgas om de uppgifter som en näringsidkare skall lämna när han marknadsför en bostad till konsumenter.

I denna förordning avses med bostad en för boende eller för framtida bostadsbruk utbjuden

1) fastighet eller kvotdel eller ett outbrutet område av en fastighet,

2) byggnad på arrendejord, samt

3) bostad som innehas med stöd av äganderätt till aktier eller andelar.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

RP 360/92
EkUB 40/93

Helsingfors den 5 januari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.