19/1994

Given i Helsingfors den 5 januari 1994

Lag om ändring av 7 kap. 1 § värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 7 kap. 1 § värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/89), sådant nämnda lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 9 augusti 1993 (740/93), ett nytt 5 mom. som följer:

7 kap.

Tillsyn över värdepappersmarknaden

1 §

Konstaterar finansinspektionen att någon vid marknadsföringen av värdepapper har förfarit på ett sätt som kan antas strida mot konsumentskyddslagen (38/78), skall finansinspektionen meddela konsumentombudsmannen ärendet. Innan finansinspektionen för ett sådant ärende till marknadsdomstolen skall finansinspektionen begära konsumentombudsmannens utlåtande.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

RP 360/92
EkUB 40/93

Helsingfors den 5 januari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.