18/1994

Given i Helsingfors den 5 januari 1994

Lag om ändring av 8 § lagen om konsumentombudsmannen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 § 2 mom. lagen den 20 januari 1978 om konsumentombudsmannen (40/78), sådant detta lagrum lyder i lag av den 20 december 1991 (1550/91), som följer:

8 §

Om ärendet gäller ett kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (1607/93) eller marknadsföring av värdepapper som avses i värdepappersmarknadslagen (495/89), skall konsumentombudsmannen innan han vidtar en åtgärd som avses i 1 mom. begära utlåtande av finansinspektionen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

RP 360/92
EkUB 40/93

Helsingfors den 5 januari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.