7/1994

Given i Helsingfors den 5 januari 1994

Lag om ändring av lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål samt om finsk och utländsk myndighets inbördes rättshjälp i brottmål i vissa fall

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 23 maj 1980 angående godkännande av vissa bestämmelser i den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål samt om finsk och utländsk myndighets inbördes rättshjälp i brottmål i vissa fall (284/80) 3-7 §§, samt

ändras 2 § 1 mom. som följer:

2 §

Finska myndigheter lämnar rättshjälp i brottmål till utländska myndigheter och finska myndigheter begär rättshjälp av utländska myndigheter så som stadgas i konventionen och i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (4/94).Denna lag träder i kraft den 15 januari 1994.

HE 61/93
LaVM 25/93

Helsingfors den 5 januari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.