Ursprungliga författningar: 1993

1400/1993
Trafikministeriets beslut om ömsesidigt erkännande av bevis på formell behörighet för utövare av gods- och persontrafik på väg
1399/1993
Trafikministeriets beslut om kollektivtrafik som bedrivs med buss med stöd av beställningstrafikrätt
1398/1993
Trafikministeriets beslut om storleken av kontrollavgiften i kollektivtrafik
1397/1993
Statsrådets kanslis beslut om avgifter för kansliets prestationer
1396/1993
Statsrådets beslut om lösen som betalas för ortodoxa församlingens ämbetsbevis, för intyg och för utdrag ur kyrkoböcker och övriga handlingar
1395/1993
Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 1 § lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare, lagen om ändring av upphovsrättslagen samt lagen om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av upphovsrättslagen
1394/1993
Förordning om ikraftträdande av vissa lagar som hänför sig till bestämmelserna om erkännande av examina avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
1393/1993
Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av utlänningslagen
1392/1993
Förordning om ändring av reglementet för statsrådet
1391/1993
Förordning om ändring av förordningen om miljötillståndsförfarande
1390/1993
Avfallsförordning
1389/1993
Förordning om ikraftträdande av avfallslagen samt lagen om ändring av lagen om miljötillståndsförfarande
1388/1993
Trafikministeriets beslut om de allmänna grunderna för postverkets leveransvillkor
1387/1993
Trafikministeriets beslut om postförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
1386/1993
Förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1385/1993
Postförordning
1384/1993
Förordning om ändring av kabelsändningsförordningen
1383/1993
Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av vissa stadganden kabelsändningslagen
1382/1993
Förordning om ändring av 42 § luftfartsförordningen
1381/1993
Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av luftfartslagen
1380/1993
Lag om Rundradion Ab
1379/1993
Lag om upphävande av 11 § lagen om Luftfartsverket
1378/1993
Lag om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring
1377/1993
Förordning om ändring av förordningen om Bilregistercentralen
1376/1993
Lag om ändring av lagen om Bilregistercentralen
1375/1993
Trafikministeriets beslut om fordonsförvaltningens avgifter
1374/1993
Förordning om fordonsförvaltningen
1373/1993
Lag om fordonsförvaltningen
1372/1993
Trafikministeriets beslut om koncession för fordonsbesiktning
1371/1993
Lag om koncession för fordonsbesiktning
1370/1993
Lag om upphävande av 5 a § lagen om naturskydd
1369/1993
Justitieministeriets beslut om avgifter som skall uppbäras för prestationer hos justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde
1368/1993
Justitieministeriets beslut om avgifter för offentligt köpvittnes prestationer
1367/1993
Förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten
1366/1993
Förordning om ändring av förordningen om försvarsministeriet
1365/1993
Förordning om ändring av 10 § köpvittnesförordningen
1364/1993
Förordning om ändring av förordningen om Finlands författningssamling
1363/1993
Förordning om ändring av förordningen om de finska beskickningar som är förhandsröstningsställen vid val av republikens president år 1994
1362/1993
Förordning om ändring av 1 § radioansvarighetsförordningen
1361/1993
Lag om tryggande av deponenternas fordringar i andelslag som bedriver sparkasseverksamhet
1360/1993
Lag om försvarsförvaltningens byggverk
1359/1993
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om anmälan om havslaxfångst
1358/1993
Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av byggnadslagen
1357/1993
Förordning om ikraftträdande av vissa arbetsrättsliga lagar som har samband med avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
1356/1993
Förordning om ändring av förordningen om fiske
1355/1993
Lag om ändring av lagen om fiske
1354/1993
Lag om ändring av 4 § lagen om arbetsavtal
1353/1993
Handels- och industriministeriets beslut om elektrisk utrustnings säkerhet
1352/1993
Förordning om ändring av bilagan till förordningen om kvantitativa begränsningar som tillämpas i landets utrikeshandel
1351/1993
Förordning om sådan upphandling av enheter verksamma inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna som avses i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.