Ursprungliga författningar: 1993

1500/1993
Finansministeriets beslut om beviljande av industriförmåner
1499/1993
Skattestyrelsens beslut om ikraftträdandet av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under 1994
1498/1993
Försvarsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer inom försvarsministeriets förvaltningsområde
1497/1993
Handels- och industriministeriets beslut om vissa analysmetoder för kontroll av kosmetiska preparats sammansättning
1496/1993
Handels- och industriministeriets beslut om näringsvärdesdeklaration för livsmedel
1495/1993
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter för jord- och skogsbruksministeriets prestationer
1494/1993
Handels- och industriministeriets beslut om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakningen av användningen av kärnenergi
1493/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om läkemedelsersättningsnämndens avgiftsbelagda prestationer
1492/1993
Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen
1491/1993
Förordning om läkemedelsersättningsnämnden
1490/1993
Förordning om ändring av läkemedelsförordningen
1489/1993
Förordning om ändring av 7 § förordningen om de krigsförflyttades sociala omvårdnad
1488/1993
Förordning om patientskadenämnden
1487/1993
Förordning om införande av vissa till justitieministeriets förvaltningsområde hörande lagar med anknytning till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
1486/1993
Inrikesministeriets beslut om avgifter för gränsbevakningsväsendets prestationer
1485/1993
Inrikesministeriets beslut om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
1484/1993
Trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter
1483/1993
Förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
1482/1993
Förordning om ikraftträdande av tilläggsavtalet till överenskommelsen med Österrike om social trygghet
1481/1993
Förordning om ikraftträdande av nordiska konventionen om social trygghet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
1480/1993
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i nordiska konventionen om social trygghet
1479/1993
Handels- och industrimmisteriets beslut om ändring av handels- och industrimmisteriets beslut om transportabla gasbehållare
1478/1993
Handels- och industriministeriets beslut om enkla tryckbehållare
1477/1993
Förordning om ändring av förordningen om tryckkärl
1476/1993
Förordning om ändring av förordningen om idrottsutbildningscentrer med statsandel
1475/1993
Förordning om ändring av idrottsförordningen
1474/1993
Statsrådets beslut om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna
1473/1993
Förordning om ändring av förordningen om fastställande av lön som läggs till grund för dagpenning avvägd enligt förtjänsten
1472/1993
Förordning om ändring av förordningen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
1471/1993
Lag om ändring av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
1470/1993
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
1469/1993
Lag om ändring av lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande
1468/1993
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1467/1993
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1466/1993
Förordning om skolan Anna Tapion koulu
1465/1993
Förordning om ändring av förordningen om utlands verksam privat skola som motsvarar grundskolan
1464/1993
Förordning om ändring av förordningen om steinerpedagogiska specialskolor
1463/1993
Förordning om ändring av förordningen om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium
1462/1993
Förordning om ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1461/1993
Förordning om ändring av 4 a och 6 §§ förordningen om specialyrkesläroanstalter
1460/1993
Lag om ändring av 4 b § lagen om barnträdgårdslärarinstitut
1459/1993
Lag om ändring av lagen om skolan Anna Tapion koulu
1458/1993
Lag om ändring av lagen om utomlands verksam privat skola som motsvarar grundskolan
1457/1993
Lag om ändring av lagen om steinerpedagogiska specialskolor
1456/1993
Lag om ändring av 31 d § lagen om ändring av 31 c § och temporär ändring av 31 d § lagen om yrkesläroanstalter
1455/1993
Lag om ändring av grundskolelagen
1454/1993
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1453/1993
Förordning om ändring av civiltjänstförordningen
1452/1993
Förordning om ändring av förordningen om utövande av optikeryrket
1451/1993
Förordning om ändring av förordningen om utövning av sjukvårdsyrke

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.