Ursprungliga författningar: 1993

1550/1993
Lag om ändring av 30 § lagen om familjepension
1549/1993
Lag om ändring av 5 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av folkpensionslagen
1548/1993
Lag om ändring av folkpensionslagen
1547/1993
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1546/1993
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1545/1993
Lag om ändring av 1 och 7 §§ lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1544/1993
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1543/1993
Lag om ändring av 15 § lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
1542/1993
Lag om arbetsmarknadsstöd
1541/1993
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1540/1993
Lag om ändring av 15 och 18 §§ lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
1539/1993
Lag om extra arbetslöshetsförsäkringsavgift som skall betalas vid permitteringar 1994
1538/1993
Lag om temporär ändring av lagen om utkomst skydd för arbetslösa
1537/1993
Lag om ändring av lagen om utkomst skydd för arbetslösa
1536/1993
Lag om temporär sänkning 1994 av den i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kort variga arbetsförhållanden och lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande föreskrivna försäkringspremien samt om företagares försäkringspremie 1994
1535/1993
Förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen
1534/1993
Förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen
1533/1993
Förordning om ikraftträdande av 7 § lagen om ändring av lagen om statens familjepensioner
1532/1993
Lag angående ändring av lagen om medlems av statsrådet rätt till pension och om familjepension efter honom
1531/1993
Lag om ändring av lagen om pension för riksdagsmän
1530/1993
Lag om ändring av lagen om statens familjepensioner
1529/1993
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om statens pensioner
1528/1993
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
1527/1993
Lag om ändring av 6 § lagen om tullfrihet för vissa i landet temporärt införda fordon
1526/1993
Förordning om lantbruksekonomiska forskningsanstalten
1525/1993
Förordning Forststyrelsen
1524/1993
Lag om ändring av lagen om exportkostnadsavgift enligt åkerarealen
1523/1993
Lag om ändring av tulltariffen som utgör bilaga till tulltarifflagen
1522/1993
Lag om ändring av lagen om påförande av accis
1521/1993
Lag om prisskillnadsersättning för lantbruksprodukter
1520/1993
Lag om accis på livsmedelsprodukter
1519/1993
Lag om importavgifter
1518/1993
Lag om marknadssystemet för lantbruksprodukter
1517/1993
Förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om emigrantförmedling
1516/1993
Förordning om ändring av 1 och 4 §§ förordningen om ikraftträdande av de i form av skriftväxlingar med Europeiska ekonomiska gemenskapen ingångna avtalen om vissa överenskommelser rörande jordbruket och om provisorisk tillämpning av avtalet om vissa överenskommelser rörande jordbruket samt av lagarna om godkännande av vissa bestämmelser i dem
1515/1993
Förordning om ikraftträdande av samarbetsavtalet mellan medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen och Europeiska investeringsbanken och av protokollet med justeringar av samarbetsavtalet
1514/1993
Förordning om ikraftträdande av avtalet om en kommitté med ledamöter från EFTA-staternas parlament och av protokollet med justeringar av avtalet
1513/1993
Förordning om ikraftträdande av avtalet om upprättande av en ständig kommitté för EFTA-staterna och av protokollet med justeringar av avtalet samt om ikraftträdande av lagen och lagen om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
1512/1993
Lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om upprättande av en stånd kommitté för EFTA-staterna
1511/1993
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om upprättande av en ständig kommitté för EFTA-staterna
1510/1993
Förordning om ikraftträdande av protokollet med ändringar av protokoll 4 till avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol
1509/1993
Förordning om ikraftträdande av avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol och protokollet med justeringar av avtalet samt om ikraftträdande av lagen och lagen om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet och om tillämpningen av avtalet
1508/1993
Lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol samt om tillämpningen av avtalet
1507/1993
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol samt om tillämpningen av avtalet
1506/1993
Förordning om ikraftträdande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och protokollet med justeringar av avtalet samt om ikraftträdande av lagen och lagen om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet och om tillämpningen av avtalet
1505/1993
Lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om tillämpningen av avtalet
1504/1993
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om tillämpningen av avtalet
1503/1993
Lag om ändring av 31 § förskottsuppbördslagen
1502/1993
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1501/1993
Mervärdesskattelag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.