Ursprungliga författningar: 1993

50/1993
Lag om ändring av lagen om arbetsavtal
49/1993
Lag om ändring av 133 § lagen om andelslag
48/1993
Lag om ändring av lagen om aktiebolag
47/1993
Lag om företagssanering
46/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om de kommuner som skall delta i ett försök med överföring av uppgifter som gäller utkomststöd
45/1993
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om landsbygdsnäringsdistriktens avgiftsbelagda prestationer
44/1993
Undervisningsministeriets beslut om avgifter för studentexamensnämndens prestationer
43/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om upphävande av social- och hälsovårdsministeriets beslut om minimibelopp som avses i 75 § 2 mom. sjukförsäkringslagen
42/1993
Statsrådets beslut om den hektarersättning och ersättning per husdjursenhet 1993 som ingår i avträdelseersättningarna för lantbruksföretagare
41/1993
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om medicinaltaxa
40/1993
Lag om ändring av 1 § lagen om kollektivmärken
39/1993
Lag om ändring av varumärkeslagen
38/1993
Lag om ändring av lagen om riksomfattande personregister för hälsovården
37/1993
Lag om ändring av lagen om obligatorisk upplagring av läkemedel
36/1993
Lag om ändring av lagen om apoteksavgift
35/1993
Lag om läkemedelsverket
34/1993
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fullgörande av skyldigheten att förmala inhemsk råg och inhemskt vete
33/1993
Statsrådets beslut om ändring av vissa tull- och importavgiftsförmåner
32/1993
Statsrådets beslut om förordnande av Nystads stad som specialområde
31/1993
Lag om ändring av lagen om advokater
30/1993
Lag om ändring av 15 kap. 2 § rättegångsbalken
29/1993
Miljöministeriets beslut om internationellt övervakat avfall
28/1993
Finansministeriets beslut om tillämpning av vissa ändringar av de ursprungsregler som skall iakttas i handeln mellan medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen
27/1993
Lag om ändring av 30 § semesterlagen för sjömän
26/1993
Lag om ändring av 20 § sjöarbetstidslagen
25/1993
Lag om ändring av 21 § lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal
24/1993
Lag om ändring av 28 § lagen om kommunala tjänstekollektivavtal
23/1993
Lag om ändring av 2 § lagen om kollektivavtal
22/1993
Lag om ändring av lagen om skogs- och flottningsarbetares sambostäder
21/1993
Lag om ändring av 64 § lagen om olycksfallsförsäkring
20/1993
Lag om ändring av 9 § lagen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet
19/1993
Lag om ändring av 12 b § lagen om arbetstiden inom handelsrörelser och kontor
18/1993
Lag om ändring av 20 a § arbetstidslagen
17/1993
Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden
16/1993
Lag om arbetarskyddsförvaltningen
15/1993
Lag om ändring av lagen om statskontoret
14/1993
Lag om särbehandling av asylansökningar som gjorts av vissa medborgare i det forna Jugoslavien
13/1993
Lag om ändring av 5 § lagen om utsökningsväsendet
12/1993
Förordning om ändring av förordningen om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen
11/1993
Lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen på väg
10/1993
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om villkor gällande tillstånd för installering och reparation av trafikförnödenheter
9/1993
Förordning om ändring av förordningen om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter
8/1993
Lag om ändring av lagen om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter
7/1993
Lag om ändring av lagen om ett datasystem för vägtrafiken
6/1993
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ordnande av ömsesidiga fiskerifrågor mellan Finland och Estland år 1993
5/1993
Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om resekostnadsersättning till statens arbetstagare
4/1993
Förordning om upphävande av 34 § folkpensionsförordningen
3/1993
Förordning om ändring av 3 och 5 §§ förordningen om säkerhetsupplagsavgift
2/1993
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ryssland om samarbete på miljövårdens område
1/1993
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om ändring av överenskommelsen om social trygghet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.