Ursprungliga författningar: 1993

100/1993
Lag om ändring av 25 § lagen om försäkringsavtal
99/1993
Lag om ändring av produktansvarslagen
98/1993
Lag om ändring av vattenlagen
97/1993
Lag om ändring av lagen om stiftelser
96/1993
Lag om ändring av 4 § prokuralagen
95/1993
Lag om ändring av lagen om andelslag
94/1993
Lag om ändring av 10 kap. 2 § lagen om öppna bolag och kommanditbolag
93/1993
Lag om ändring av 53 och 65 §§ lagen om bostadsaktiebolag
92/1993
Lag om ändring av lagen om aktiebolag
91/1993
Lag om tillämplig lag vid vissa försäkringsavtal av internationell karaktär
90/1993
Lag om ändring av 52 § hälsovårdslagen
89/1993
Lag om ändring av 2 § lagen om vatten- och miljöförvaltningen
88/1993
Lag om ändring av lagen om allmänna vatten- och avloppsverk
87/1993
Lag om ändring av vattenlagen
86/1993
Lag om ändring av 1 a och 9 §§ lagen om avbetalningsköp
85/1993
Lag om ändring av 7 kap. konsumentskyddslagen
84/1993
Lag om ändring av 6 kap. konsumentskyddslagen
83/1993
Undervisningsministeriets beslut om avgifter vid öppen högskoleundervisning i högskolor
82/1993
Undervisningsministeriets beslut om avgifter för biblioteks- och informationstjänster
81/1993
Undervisningsministeriets beslut om avgifter för högskolors prestationer
80/1993
Förordning om upphävande av förordningen angående de avgifter, som skola erläggas vid Uleåborgs universitet
79/1993
Förordning om upphävande av förordningen om avgifterna vid Jyväskylä universitet
78/1993
Förordning om upphävande av förordningen om avgifter för beställda undersökningar och annan kundtjänst vid högskolor
77/1993
Förordning om ikraftträdande av de fångstkvoter för 1993 som rekommenderats av Internationella fiskerikommissionen för Östersjön
76/1993
Förordning om ändring av 1 § förordningen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral
75/1993
Förordning om ändring av förordningen om lantmäteriavgift
74/1993
Förordning om temporär ändring av 2 § förordningen om användningen av överskottet från penninglotteri- och tippningsspel
73/1993
Förordning om temporär ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
72/1993
Förordning om ändring av förordningen om enskilda vägar
71/1993
Lag om ändring av 96 § lagen om allmänna vägar
70/1993
Lag om ändring av luftfartslagen
69/1993
Förordning om ändring av förordningen om konsumentforskningscentralen
68/1993
Förordning om ändring av förordningen om konsumentverket
67/1993
Förordning om konsumentombudsmannen
66/1993
Förordning om konkurrensverket
65/1993
Förordning om ändring av bilagan till förordningen om kvantitativa begränsningar som tillämpas i landets utrikeshandel
64/1993
Lag om ändring av 1 § lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare
63/1993
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om nordisk utbildningsgemenskap på gymnasial nivå (allmänt gymnasium och yrkesskolor)
62/1993
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Lettland om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
61/1993
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Lettland om främjande av och skydd för investeringar
60/1993
Förordning om ändring av 3 § förordningen om avgifter för allmän underrätts, magistrats och notarius publicus` prestationer
59/1993
Förordning om ändring av 5 § personregisterförordningen
58/1993
Förordning om skuldsanering för privatpersoner
57/1993
Lag om skuldsanering för privatpersoner
56/1993
Förordning om underrätternas domkretsar i ärenden som gäller företagssanering
55/1993
Förordning om företagssanering
54/1993
Lag om ändring av strafflagen
53/1993
Lag om ändring av 13 och 15 §§ lagen om värdeandelskonton
52/1993
Lag om ändring av 2 § lagen om återvinning till konkursbo
51/1993
Lag om ändring av 6 och 8 §§ lagen om samarbete inom företag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.