Ursprungliga författningar: 1993

400/1993
Förordning om ändring av 43 § förordningen om enskilda vägar
399/1993
Förordning om ändring av 4 § förordningen om lantmäteriavgift
398/1993
Förordning om ändring av fastighetsregisterförordningen
397/1993
Förordning om ändring av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Federala Republiken Jugoslavien
396/1993
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Internationella migrationsorganisationen (IOM) om rättslig ställning, privilegier och immunitet för organisationen och dess regionkontor i Finland
395/1993
Lag om ändring av 2 och 3 §§ lagen om funktionärskollektivavtal för privata statsunderstödda institutioner
394/1993
Lag om ändring av 5 § lagen om accis på ätbara fetter
393/1993
Lag om ändring av 5 och 9 §§ lagen om accis på livsmedelsprodukter
392/1993
Lag om ändring av 4 § lagen om importavgifter
391/1993
Lag om ändring av 33 och 143 §§ inkomstskattelagen
390/1993
Lag om förfarandet vid utnämning av domare i tingsrätten i samband med övergången till enhetliga underrätter
389/1993
Undervisningsministeriets beslut om fastställande av grunderna för höjning av studiepenningen för högskolestuderande
388/1993
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av 14 § handels- och industriministeriets beslut om påskrifter på livsmedelsförpackningar
387/1993
Statsrådets beslut om ändring av bil- och motorcykelskatt
386/1993
Statsrådets beslut om inrättande och indragning av vissa tjänster inom justitieministeriets förvaltningsområde
385/1993
Skattestyrelsens beslut om upphävande av beslutet (1344/90) om befrielse från förskottsinnehållning på ränta och vinstandel i vissa fall
384/1993
Skattestyrelsens beslut om skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
383/1993
Skattestyrelsens beslut om tidpunkten för verkställande av förskottsinnehållning
382/1993
Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om sätten för och storleken av förskottsinnehållning
381/1993
Förordning om ändring av 8 § förordningen om skatteförvaltningen
380/1993
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ungern om honorära konsuler
379/1993
Statsrådets beslut om överföring av en lägenhetsdel från S:t Michels landskommun till Haukivuori kommun och överföring av en lägenhet från Pieksämäki landskommun till Haukivuori kommun
378/1993
Statsrådets beslut om överföring av vissa lägenheter och områden från Mietoinens kommun till Mynämäki kommun
377/1993
Statsrådets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Punkalaiduns kommun till Urjala kommun
376/1993
Statsrådets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Kangasniemi kommun och S:t Michels landskommun till Hirvensalmi kommun
375/1993
Lag om upphävande av 5 § 2 mom. lagen om räntestöd för hyresbostadslån
374/1993
Lag om ändring av 14 § lagen om räntestödslån för fiskerinäringen
373/1993
Förordning om ikraftträdande av protokollet med Lettland om temporära arrangemang rörande handel och ekonomiskt samarbete och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet
372/1993
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet med Lettland om temporära arrangemang rörande handel och ekonomiskt samarbete
371/1993
Förordning om upphävande av vissa stadganden i övningsskoleförordningen
370/1993
Förordning om ändring av 1 och 13 §§ förordningen om vissa examina inom hälsovården
369/1993
Förordning om ändring av 4 och 12 a §§ förordningen om anordnande av naturvetenskaplig grundexamen
368/1993
Förordning om ändring av förordningen om konstindustriella högskoleexamina
367/1993
Förordning om lägre och högre högskoleexamen på bildkonstens område
366/1993
Förordning om ändring av förordningen om bildkonstakademin
365/1993
Förordning om ändring av förordningen om pedagogiska examina och studier
364/1993
Förordning om ändring av förordningen om naturvetenskapliga examina
363/1993
Lag om upphävande av 14 § lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen
362/1993
Lag om ändring av 3 § lagen om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån
361/1993
Lag om ändring av trafikförsäkringslagen
360/1993
Finansministeriets beslut om avrundning av betalningars pennibelopp
359/1993
Lag om ändring av 17 § reglementet för Finlands Bank
358/1993
Myntlag
357/1993
Statsrådets beslut om de bedömningsgrunder som skall tillämpas då bostads-, inlösnings- och grundförbättringslån beviljas samt då bostadsinvånare godkänns
356/1993
Lag om ändring av 54 § lagen om bostadsrättsbostäder
355/1993
Lag om ändring av 28 § lagen om inlösen av hyresbostäder
354/1993
Lag om ändring av 25 § lagen om grundförbättring av bostäder
353/1993
Lag om ändring av 20 b § lagen om bostadsproduktion
352/1993
Lag om upphävande av lagen om bostadsstyrelsen
351/1993
Lag om ändring av lagen om fonden för utvecklande av bostadsförhållandena

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.