Ursprungliga författningar: 1993

500/1993
Lag om ändring av kommunala vallagen
499/1993
Lag om ändring av lagen om val av republikens president
498/1993
Lag om ändring av lagen om riksdagsmannaval
497/1993
Jord- och skogsbruksministeriets beslut angående anmälan om fångst av havslax
496/1993
Finansministeriets beslut om enmarksmyntets vikt och tillverkningsmaterial
495/1993
Arbetsministeriets beslut om säkerhetsföreskrifter för sprängnings- och brytningsarbete
494/1993
Statsrådets beslut om stadsfiskalsämbeten
493/1993
Förordning om ändring av 1 § förordningen om statliga ämbetsverk och inrättningar som ingår samarbetsavtal
492/1993
Förordning om ändring av förordningen om fångvårdsväsendet
491/1993
Förordning om ikraftträdande av ändringar i bilaga II till den europeiska överenskommelsen om huvudleder för internationell trafik (AGR)
490/1993
Lag om upphävande av 11 § 8 mom. lagen angående införande av folkhälsolagen
489/1993
Lag om ändring av 6 § lagen om fiske
488/1993
Lag om ändring av 2 och 5 §§ lagen om fiskeriförsäkringsföreningar
487/1993
Lag om ändring av 1 § lagen om bringande i kraft av Internationella fiskerikommissionens för Östersjön rekommendationer
486/1993
Lag om upphävande av 15 § lagen om lagfart och tiden för klander av fastighetsfång
485/1993
Lag om ändring av namnlagen
484/1993
Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland
483/1993
Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
482/1993
Finansministeriets beslut om beviljande av industriförmåner
481/1993
Finansministeriets beslut om ändring av de ursprungsregler som tillämpas i handeln mellan Finland och Litauen
480/1993
Konsumentverkets beslut om uppgivande av enhetspriset på konsumtionsvaror vid marknadsföringen
479/1993
Förordning om ändring av 2 a § förordningen om utövning av landläkaryrket
478/1993
Förordning om ändring av 2 a § förordningen om utövning av läkaryrket
477/1993
Lag om moderskapsunderstöd
476/1993
Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor
475/1993
Lag om ändring av 35 och 42 §§ lagen om sjömanspensioner
474/1993
Lag om ändring av 8 och 9 §§ lagen om pensionsstiftelser
473/1993
Förordning om explosiva varor
472/1993
Förordning om upphävande av förordningen om kommissionen för utländska investeringar
471/1993
Förordning om ändring av 3 § förordningen om studiestödsförvaltningen
470/1993
Förordning om ändring av förordningen om sjöfartsverket
469/1993
Finansministeriets beslut om vissa avgiftsbelagda prestationer inom den statliga arbetsgivarverksamheten
468/1993
Förordning om överföring av vissa uppgifter från bostadsstyrelsen på statskontoret
467/1993
Förordning om teknologiska utvecklingscentralen
466/1993
Förordning om ändring av 2 § förordningen om delegationen för ärenden angående transport av farliga ämnen
465/1993
Förordning om upphävande av förordningen om avgifter för prestationer inom skogsforskningsinstitutet
464/1993
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Tyskland om tidig information vid kärnenergiolyckor och om utbyte av information och erfarenheter om kärnteknisk säkerhet och strålskydd
463/1993
Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen
462/1993
Lag om temporärt höjda avskrivningar på produktiva investeringar
461/1993
Lag om upphävande av lagen om höjning som motsvarar ränta i beskattningen
460/1993
Lag om förfarandet vid ändring av de ursprungsregler som tillämpas i frihandelsavtal och andra tullpreferensarrangemang samt om bestämmelser i anslutning till dessa regler
459/1993
Trafikministeriets beslut om statsbidrag för låggolvsbussar
458/1993
Trafikministeriets beslut om bedömning av yrkesskicklighet och solvens som krävs av den som idkar tillståndspliktig busstrafik
457/1993
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 5 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om fastställande av exportkostnadsavgift och trädesläggning av åkrar 1993
456/1993
Inrikesministeriets beslut om inrikesministeriets vissa avgiftsbelagda prestationer
455/1993
Statsrådets beslut om understöd för sänkande av räntekostnaderna för småtonnage
454/1993
Statsrådets beslut om ändring av vissa importavgifter och acciser
453/1993
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter (875/92)
452/1993
Trafikministeriets beslut om televerksamhet av ringa betydelse
451/1993
Trafikministeriets beslut om uppdelningen av televerksamheten och om samtrafik

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.