Ursprungliga författningar: 1993

550/1993
Lag om ändring av lagen om vårdbidrag för barn
549/1993
Lag om ändring av 8 § lagen om handikappbidrag
548/1993
Lag om ändring av familjepensionslagen
547/1993
Lag om ändring av folkpensionslagen
546/1993
Lag om ändring av 1 § lagen om yrkesläroanstalter
545/1993
Lag om sameområdets utbildningscentral
544/1993
Finlands Banks beslut om att vissa sedlar upphör att gälla som lagliga betalningsmedel
543/1993
Finansministeriets beslut om att vissa metallmynt skall upphöra att vara lagliga betalningsmedel
542/1993
Statsrådets beslut om villkoren för investeringsunderstöd som främjar miljövården
541/1993
Statsrådets beslut om oljeavfallshantering
540/1993
Förordning om delegationen för säkerhetsteknik
539/1993
Lag om ändring av produktsäkerhetslagen
538/1993
Lag om överlåtelse av en fastighet till aktiebolaget Ferenda Oy
537/1993
Skattestyrelsens beslut om överföring av förskott
536/1993
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om ledningen av elarbeten
535/1993
Försvarsministeriets beslut om ändring av bilagan till försvarsministeriets beslut om jämställande med försvarsmateriel av anordningar och teknologi som omfattas av arrangemangen för övervakning av robotteknologin
534/1993
Finansministeriets beslut om uppbördstiderna och uppbördsraterna för ordinarie slutlig skatt och skogsvårdsavgift som debiterats för 1992
533/1993
Förordning om upphävande av förordningen om avgifter för besiktning av centralantennanläggningar
532/1993
Förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon
531/1993
Förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg
530/1993
Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning
529/1993
Lag om statens konsolideringsgarantier
528/1993
Statsrådets beslut om omorganisering av fyra polisdistrikt
527/1993
Förordning om ändring av förordningen om placeringen av Finlands beskickningar i utlandet
526/1993
Lag om ändring av accistabellen i lagen om accis på livsmedelsprodukter
525/1993
Lag om ändring av lagen om importavgifter
524/1993
Lag om ändring av 1 § lagen om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman
523/1993
Lag om ändring av 2 § militära rättegångslagen
522/1993
Lag om ändring av 45 kap. 1 § strafflagen
521/1993
Lag om ändring av 2 § lagen om försvarsmakten
520/1993
Lag om ändring av lagen om Finlands deltagande i Förenta Nationernas fredsbevarande verksamhet
519/1993
Lag om temporärt undantag från lagen om riksdagsmannaarvode
518/1993
Lag om upphävande av 4 § lagen om riksdagsmannaarvode
517/1993
Lag om upphävande av 16 § 3 mom. riksdagsordningen
516/1993
Lag om ändring av 16 kap. 2 § lagen om aktiebolag
515/1993
Lag om upphävande av 45 § 1 mom. 1 punkten beskattningslagen
514/1993
Lag om ändring av 2 § lagen om handhavandet av sjörättsmål, sjöförklaringar och vissa andra i sjölagen avsedda ärenden samt fartygsregisterärenden i landskapet Åland
513/1993
Lag om ändring av lagen om fartygsregister
512/1993
Fartygsregisterlag
511/1993
Finansministeriets beslut om grunderna för bostadsaktiers beskattningsvärde
510/1993
Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden
509/1993
Lag om ändring av lagen om skydd i arbete
508/1993
Lag om ändring av lagen om folkbokföringsförvaltningen
507/1993
Befolkningsdatalag
506/1993
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Sverige angående handeln med jordbruksprodukter och avtalet om temporär ändring av vissa ursprungsregler i överenskommelsen samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen angående handeln med jordbruksprodukter
505/1993
Lag om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Sverige angående handeln med jordbruksprodukter
504/1993
Lag om ändring av reglementet för Finlands Bank
503/1993
Lag om finansinspektionen
502/1993
Lag om ändring av 43 § lagen om kommunindelning
501/1993
Lag om upphävande av 17 § 2 mom. lagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.