Ursprungliga författningar: 1993

1050/1993
Lag om ändring av 8 § lagen om Helsingfors universitetscentralsjukhus
1049/1993
Lag om ändring av 1 § lagen om specialiserad sjukvård
1048/1993
Lag om ändring av omsättningsskattelagen
1047/1993
Lag om ändring av 5 a och 9 §§ sjukförsäkringslagen
1046/1993
Lag om ändring av läkemedelslagen
1045/1993
Lag om ändring av lagen om köttbesiktning
1044/1993
Trafikministeriets beslut om ändring av 10 § trafikministeriets beslut om yrkesskicklighet och solvens som krävs av den som idkar tillståndspliktig godstrafik
1043/1993
Plakat om fyra tacksägelse-, bot- och böndagar vilka högtidligen skall firas i hela riket år 1994
1042/1993
Förordning
1041/1993
Förordning om ändring av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Libyen
1040/1993
Förordning om ikraftträdande av ändringar i konventionen rörande Internationella Finansieringsbolaget
1039/1993
Förordning om ikraftträdande av en ändring av avtalet om grundande av Afrikanska utvecklingsfonden
1038/1993
Lag om ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för cancerframkallande ämnen och processer
1037/1993
Lag om ändring av 22 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring arbetarskyddsärenden
1036/1993
Lag om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring
1035/1993
Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden
1034/1993
Förordning om ändring av 1 och 2 §§ förordningen om skyddat belopp vid utmätning av lön
1033/1993
Förordning om ändring av förordningen om lönegaranti
1032/1993
Förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller företagssanering
1031/1993
Förordning om ändring av förordningen om företagssanering
1030/1993
Förordning om ändring av förordningen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
1029/1993
Lag om ändring av lagen om företagssanering
1028/1993
Lag om ändring av 1 § lagen om behandling av ansökningsärenden vid allmän underrätt
1027/1993
Lag om ändring av konkursstadgan
1026/1993
Förordning om strafforderförfarande
1025/1993
Förordning om ändring av förordningen om skifte
1024/1993
Förordning om ändring av vattenförordningen
1023/1993
Lag om ändring av 14 § lagen om ägoreglering i gränskommunerna
1022/1993
Lag om ändring av 103 a § lagen om allmänna vägar
1021/1993
Lag om ändring av 26 § lagen om fri rättegång
1020/1993
Lag om ändring av 66 § gruvlagen
1019/1993
Lag om ändring av lagen om enskilda vägar
1018/1993
Lag om ändring av 69 § lagen om skifte inom planläggningsområde
1017/1993
Lag om ändring av 89 och 91 §§ lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
1016/1993
Lag om ändring av lagen om skifte
1015/1993
Lag om ändring av vattenlagen
1014/1993
Lag om ändring av 1 § lagen om försöksverksamhet med samhällstjänst
1013/1993
Lag om ändring av rättegångsbalken
1012/1993
Finlands Banks meddelande om den räntefot som svarar mot Finlands Banks gällande grundränta
1011/1993
Miljöministeriets beslut om ändring av miljöministeriets beslut om understöd för hyreshus med ekonomiska svårigheter
1010/1993
Finansministeriets beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott för skatteåret 1994
1009/1993
Finansministeriets beslut om byggnadsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
1008/1993
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut angående skattedistrikt
1007/1993
Förordning om ändring av 4 § förordningen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
1006/1993
Lag om ändring av 10 § lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
1005/1993
Lag om arbetskraftsservice
1004/1993
Lag om ändring av 4 § lagen om inhemsk produktion av oljeväxter
1003/1993
Lag om ändring av 3 § lagen om stärkelseproduktionen i Finland
1002/1993
Lag om ändring av 5 § lagen om socker
1001/1993
Finansministeriets beslut om tullverkets avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för avgifter samt om avgifter som uppbärs för prestationerna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.